Starbucks - Southwestern Illinois College

Hours

Monday through Thursday

7:30 a.m. through 2 p.m.

Friday

8 a.m. through 1 p.m.