Starbucks | Southwestern Illinois College

Hours

Monday through Thursday

7:30 a.m. through 7 p.m.

Friday

8 a.m. through 1 p.m.