Kaia J Mizohata - Southwestern Illinois College

Kaia J Mizohata

Congratulations Kaia J Mizohata!

Belleville, IL

Kaia J Mizohata

In the degree of

Associate in Science