Alexis Ramirez - Southwestern Illinois College

Alexis Ramirez

Congratulations
Alexis Ramirez!

Belleville, IL

Alexis Ramirez

In the degree of

ASSOCIATE IN SCIENCE