Nia Karena Johnson - Southwestern Illinois College

Nia Karena Johnson

Congratulations Nia Karena Johnson!

Belleville, IL

Nia Karena Johnson

In the degree of

Associate in Arts